18 urte baino gutiago eta 16 urte bete dituzten pertsonek eusko-kontu bat irekitzen ahal dute, besteek bezalako baldintza beretan, baina buraso-agintea daukan pertsonetarik baten baimen idatzia ukanez geroz.
Baimen hori postaz igorri behar zaio Euskal Monetari, buraso-agintea daukan pertsonaren nortasun-agiriaren kopiarekin eta kontu bat postaz irekitzeko usaian behar diren osagai guziekin, hemen zehaztu egin-moldeari jarraikiz.