Eusko-sareko bazkideen urtesaria

Elkarte bakoitzak 30€ eta 100€-ren arteko urtesaria ordaintzen du —edo gehiago, ahal badu—, urte zibileko.

Urtesari horri ez zaio BEZa ezartzen ahal.

Elkarteentzat, ez da dosier gasturik.

Faktura bat ematen zaizu zure urtesariaren truke.