Birtokiratzeko

Euskoa, milioia zirkulazioan maila sinbolikoa lortzen duen Europako trantsizioaren 1 moneta bilakatu dezagun!

Euskoa ekonomia birtokiratzeko tresna bat da: bakarrik baliatu daiteke egoitza nagusia Euskal Herrian kokatua duten enpresa eta elkarteetan, eta, beraien arteko trukaketak bultzatzen ditu.
Eusko sarean dauden 750 enpresa, komertzio eta elkarteen %56a gutxienik tokiko hornitzaile berri batekin lanean hasi da bere euskoak berriz erabiltzeko. Erran nahi baitu euskoak 300 harreman komertziala berri sortu dituela Euskal Herriko enpresen artean, eta, ziurrenik gehiago ere.
Euskal Herriko enpresen arteko trukaketak bultzatuz, euskoak batetik tokiko enplegua sustengatzen du, eta bestetik, garraioari loturiko berotegi efekturako gasak hedatzearen aurka egiten du, produktuek distantzia laburragoak egiten baitituzte.

Eguneroko bizian eusko gehiago baliatzen bada, birtokiratze eragin hori gero eta handiagoa izango da!

Trantsizio ekologikoak guztiak mobilizatu behar dituen une honetan, euskoaren adibidea baikorra da  urrian, Alternatiban bilduko diren ekimen eramaileentzat: Euskoak hozka batez gora egitea egingarria dela frogatzen du, birtokiratzearen aldeko proiektu eraginkorrak bideratu daitezkela mobilizazio zabal bati esker, eta hori milioi bat eusko zirkulazioaren maila sinbolikoa gainditzen duen Europako lehen tokiko moneta izanez.

Pour la relocalisation

Faisons de l’Eusko la première monnaie de la Transition en Europe à passer le cap du million en circulation !

L’Eusko est un outil de relocalisation de l’économie : utilisable seulement auprès d’entreprises et associations ayant leur siège social au Pays Basque, il favorise les échanges entre eux.
56 % des plus de 750 entreprises, commerces et associations membres du réseau eusko ont ainsi pris au moins un nouveau fournisseur local pour réutiliser leurs eusko. Cela veut dire que l’Eusko a créé plus de 300 nouvelles relations commerciales entre entreprises du Pays Basque, et sans doute davantage.
En développant ainsi les échanges au sein du Pays Basque, l’Eusko d’une part soutient l’emploi local, et d’autre part agit pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports, puisque plus d’échanges locaux, c’est moins de distance parcourue par les produits.

Plus nous utiliserons l’eusko au quotidien, plus ses effets relocalisateurs seront importants !

De plus, à un moment où la Transition écologique doit mobiliser tout le monde, l’exemple de l’eusko est encourageant pour tous les porteurs d’initiatives qui se retrouveront à Alternatiba : l’Eusko montre qu’il est possible de changer d’échelle, de mener des projets efficaces pour la relocalisation et mobilisant largement, en étant la 1ère monnaie locale d’Europe à passer le cap symbolique du million d’eusko en circulation.