Dans les coulisses de la grande distribution et du commerce équitable…

header-journée-bio-équitable-2014-bayonne
Le Marché équitable de Bayonne aura pour invité principal cette année l’économiste Christian Jacquiau, auteur des Coulisses de la Grande distribution et des Coulisses du Commerce équitable.
Il donnera ce samedi 17 mai 2014 une conférence à 15h, pour expliquer notamment les impacts sociaux et écologiques du modèle français de grande distribution.
Cette présentation, réalisée dans un langage clair et non sans humour, intéressera en particulier les utilisateurs de l’eusko qui s’interrogent sur les raisons qui ont poussé Euskal Moneta à refuser que la monnaie locale basque soit utilisable en grandes surfaces.

Deux autres conférences en libre accès sont Lire la suite

Saltegi handien eta bidezko merkataritzaren gibelaldeetan…

header-journée-bio-équitable-2014-bayonne
Gomita nagusi berezia izanen du aurten Baionako bidezko merkatuak, Christian Jacquiau ekonomialaria, bertzeak bertze Saltegi handien gibelaldeak eta Bidezko merkataritzaren gibelaldeak-en idazlea.
Larunbat honetan, 2014ko maiatzaren 17an, 15:00etan, mintzaldia emanen du azaltzeko Franziako saltegi handien ereduak nolako eragina duen ekologia eta sozial alorretan.

Humorearekin eta hizkuntza argi batean eginen duen aurkezpen horrek interesa piztuko die, Euskoaren erabiltzaileen artean, haien buruari galdetzen diotenei zergatik Euskal Moneta elkarteak ez duen onartzen euskoa supermerkatuetan erabilia izan dadin.

Sarrera doaneko bertze bi mintzaldi antolatuak Lire la suite

Tous à Herri Urrats, eusko en poches !

Affiche Herri UrratsCe dimanche, tous à Herri Urrats, à Saint-Pée-sur-Nivelle, pour soutenir la langue basque, faire un tour du lac, écouter des concerts, faire jouer les enfants… et utiliser ses eusko !
Cette année, les txartel en vente à l’entrée pour pouvoir acheter boissons, talo, sandwich, etc. seront 100% payables en eusko.
Toute la journée, vous pourrez profiter des concerts, des spectacles comme le concours de bertso, des deux grandes aires de jeux pour enfants (haurren xokoak), etc.

Côté transports, comme chaque année, Herri Urrats mettra à disposition du public un grand nombre de lignes d’autobus vers le lac de Senpere. Pour connaître les lignes, les points de vente des billets et les horaires, cliquez ici : http://herriurrats.com/node/31.
Par ailleurs, que le bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle et le lac seront réliés tout au long de la journée par des navettes gratuites mises à disposition par l’association Herri Urrats.

Denak Herri Urratsera, euskoekin !

Affiche Herri UrratsIgande honetan, denak Herri Urratsera, Senperera, euskararen alde, aintziraren itzulia egitera, kontzertuak entzutera, haurrak jostaraztera eta euskoak erabiltzera !
Aurten, sarreran dauden txartelak, edariak, taloak eta ogitartekoak erosteko erabiltzen direnak, osoki euskotan erosten ahalko dira.
Egun osoan zehar, baliatzen ahalko zarete kontzertuez, bertsu txapelketa bezalako ikusgarriez, haurrak jostatzeko xokoez, etab.

Garraioen aldetik, urtero bezala, Herri Urratsera hurbiltzeko, autobus linea zuzenak izanen dira. Hona hemen lineak, txartelen saltokiak eta tenoreak ezagutzeko esteka : http://herriurrats.com/node/31.

Ez ahantz, bestalde, Herri Urrats elkarteak egun osoan zehar Senpere herria eta aintzira lotzen dituen autobus linea antolatuko duela aurten ere. Zerbitzu hori urririk izanen da erabiltzaileentzat.

Plus de 70 Bons Plans Eusko !

Haize HegoaPour encourager tout le monde à payer en eusko et non plus en euros, plus de 70 entreprises, commerçants et associations proposent des Bons Plans à ceux qui paient en eusko, et ce n’est qu’un début !

Ce petit geste permet de payer son café 1 eusko au lieu de 1,20 euro dans de nombreux bars et restaurants, d’avoir des ristournes allant jusqu’à 20% dans des boutiques de mode, chez des esthéticiennes, sur les produits locaux dans un magasin bio, sur le matériel de jardinage dans une quincaillerie, sur le foie gras chez un producteur, etc.

Ce système peut permettre à tout le monde de faire des économies, et c’est aussi un moyen de faire connaître les prestataires du réseau Eusko, car ces Bons Plans sont aussi envoyés sur Facebook et Tweeter.

Pour découvrir la liste de tous les Bons Plans Eusko, cliquez ici !
Bons Plans Eusko

70 baino Eusko eskaintza gehiago !

photoDenen animatzeko euskotan pagatzerat eta ez eurotan, 70 enpresa, komertsante eta elkarte baino gehiagok proposatzen dituzte eskaintza bereziak euskotan pagatzen duteneri, eta hastapena da bakarrik !

Jestu ttipi horri esker kafea eusko 1 paga daiteke 1,20 euroren ordez ostatu eta jatetxe frangotan, %20 arteko beheratzeak ukaiten ahal moda saltegietan, estetikalariengan, tokiko produktuetan bio saltegian, baratzeko tresnerietan kinkail saltegian, gibel gizenean ekoizleengan, etb.

Sistema horrek deneri ekonomiak eginarazten dizkigu, eta manera ona da eusko sareko zerbitzu emaileen ezagutarazteko, eskaintza horiek Facebook eta Tweeter-en igorriak baitira erebai.

Eusko eskaintza guziak ezagutzeko, hemen klika !OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Plein de projets pour 2014 ! Participez !

Photo AG 2014 2 basse défLa 2e Assemblée générale d’Euskal Moneta a dévoilé les projets de l’eusko pour l’année à venir. Après la présentation des bilans moral et financier très positifs et adoptés à l’unanimité (voir le résumé ici : Eusko AG:BN 2014), l’équipe d’Euskal Moneta a présenté les projets pour 2014 à la centaine d’utilisateurs, de commerçants, de responsables associatifs et de bénévoles qui étaient présents samedi dernier à la salle Lapurdi d’Ustaritz.
La priorité fixée a été le développement du change moyen par utilisateur, ce qui passe par les points suivants :

- Constituer des Groupes locaux sur tout Iparralde, pour animer la vie de l’eusko sur leur territoire, en donnant de petits ou grands coups de main à l’équipe des permanents d’Euskal Moneta. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à dynamiser l’eusko et à augmenter ses effets positifs pour l’euskara, l’environnement et l’emploi local ! Contactez-nous maintenant (par mail ou téléphone, en cliquant ici) pour participer à cette nouvelle dynamique !

- Renforcer l’implication des associations en leur proposant d’intégrer tout ou partie des 12 mesures très simples du Plan Assos de l’Eusko, afin qu’elles bénéficient du système de don des 3% ou augmentent les dons qui leur sont versés. En 2013, plus de 10 000 eusko de dons ont déjà été distribués par Euskal Moneta à 30 associations. Les associations intéressées peuvent nous contacter en cliquant ici pour demander un rendez-vous.

- Faciliter le change : déjà, les bureaux de change proposent des enveloppes de 50 eusko toutes prêtes pour que le change se fasse plus rapidement (ce qui n’empêche pas de ne changer que 20 ou 30 euros si on le souhaite).
Dans les semaines qui viennent, un nouveau système va être expérimenté : les Relais Eusko. Il s’agira de commerçants, d’entreprises ou d’associations du réseau qui proposeront, dans les quartiers ou les villages où il n’y a pas de bureau de change, des enveloppes de 50 eusko que l’on pourra retirer rapidement contre un paiement en chèque ou en liquide de 50 euros, en présentant sa carte de membre.

- Les Bons Plans eusko, qui servent à faire connaître les entreprises et assos du réseau, et permettent aux utilisateurs de faire des économies. Plus d’une cinquantaine de Bons Plans Eusko sont en ligne (cliquez ici), et sont également diffusés sur Facebook et Twitter. L’annuaire papier de l’Eusko est aussi très important pour faire connaître le réseau, il sera disponible dès cette fin de semaine dans tous les bureaux de change (une participation d’un eusko est demandée, car si la maquette a été bénévolement réalisée par Amaia Iribarren, les frais d’impression nous empêchent de le distribuer gratuitement).

- Les Apéro Eusko, pour finir, permettront de faire marcher le bouche-à-oreille : si vous êtes utilisateur, nous vous proposons une mini-formation et un peu de matériel pour inviter vos amis et leur faire découvrir l’eusko chez vous !

Beaucoup de nouveautés pour l’eusko en 2014, mais avant tout l’eusko a besoin de vous pour continuer sur sa lancée ! Que ce soit pour deux ou trois heures par mois ou pour un coup de main plus régulier, sur votre territoire, à Bayonne ou depuis chez vous, contactez l’équipe d’Euskal Moneta pour participer !

Proiektu asko 2014eko ! Parte hartu !

Photo AG 1 basse défEuskal Monetaren 2. biltzar nagusiak heldu den urteko euskoaren proiektuak jakinarazi ditu. Biziki positiboak diren bilanak aurkeztu eta aho batez bozkatu ondoren (ikus bilduma hor : Eusko AG:BN 2014), Euskal Monetako taldeak 2014eko proiektuak aurkeztu ditu ehundaka hor ziren erabiltzaile, komertsante, elkarte arduradun eta laguntzaileeri, joan den larunbatean Uztaritzeko Lapurdi gelan.
Lehentasuna erabiltzaileen diru kanbiatze banaz-bestekoaren emendaketa da, eta pundu horietatik pasatuko da :

- Tokiko taldeak osatu iparralde guzian , euskoaren bizia animatzeko lurralde guzian, esku ukaldi ttipi edo handiak emanez Euskal Monetako permanenteen taldeari. Borondate on guziak ongi etorriak dira euskoaren dinamizatzeko eta bere ondorio positiboen azkartzeko izan dadin euskara, ingurumena edota bertako enpleguarengan ! Gurekin harremanetan sar (meilez edo telefonaz, hemen klikatuz) dinamika berri hortan parte hartzeko !

- Elkarteak gehiago inplikatu Euskoaren Elkarteen Plana-ko 12 pundu sinpleetan osoki edo parteka sartuz, %3ko sistemaz balia diten edo horren bideko dirusartzea emenda dezaten. 2013an jadanik 10 000 eusko baino gehiago banatu ditu Euskal Monetak 30 elkarteeri. Interesatuak diren elkarteak gurekin harremanetan sar daitezke hemen klikatuz hitzordu baten eskatzeko.

- Diru aldaketa erraztu : jadanik aldaguneek 50euskoko gutunak prestak proposatzen dituzte aldaketa fiteago egin dadin (horrek ez du kentzen 20 edo 30 euro soilik kanbia daitezkela nahi bada). Hurrengo asteetan sistema berri bat esperimentatuko da : Eusko bitartekariak. Hauek dira 50 euskoko gutunak proposatuko dituzten eusko sareko komertsanta, enpresa edo elkarteak, aldagunerik ez den auzo edo herrietan, jendeak errexki kide karta erakutsiz 50 euroren truk txekez edo eskudiruz euskoak atxeman ditzan.

- Eusko Eskaintzak, sareko enpresa edo elkarteak ezagutarazteko eta erabiltzaileek ekonomiak egin ditzaten. 50 eskaintza baino gehiago ikusgai dira linean (hemen klika) baita Facebook eta Twitter-en hedatuak. Paperezko aurkibidea ere biziki garrantzitsua da sarearen ezagutarazteko, eta aste undar huntatik goiti atxemaiten ahalko duzue aldaguneetan (eusko bateko parte hartzea galdegina da, zeren eta maketa Amaia Iribarren-ek dohainik egina badu, inpresio gastuengatik ezin dugu urririk banatu).

- Eusko zintzur bustitzeak, azkenik, ahotik belarrira hitza pasaarazteko : erabiltzaile bazira, mini-formakuntza bat eta material zonbait proposatzen dizkizugu zure lagunen gomitatzeko eta euskoaren ezagutarazteko zure etxean !

Berrikuntza ainitz Euskoarentzat 2014ean, baina ororen gainetik euskoak zure beharra du oldar berean segitzeko ! Izan dadin bizpahiru oren hilabeteka edo laguntza segituago bat, zure eskualdean, Baionan edo zure etxetik, Euskal Monetako taldea kontaktatu parte hartzeko !

AG de l’eusko samedi prochain, 12 avril, à Ustaritz : venez nombreux !

AG 12 avrilL’Assemblée générale ordinaire de l’association Euskal Moneta se tiendra le samedi 12 avril de 9h à 11h45 au centre Lapurdi à Ustaritz (à proximité du Château Lota).
Vous êtes tous invités à assister à cette Assemblée générale durant laquelle sera dressé un bilan, un an après sa naissance, de l’eusko, monnaie locale, écologique et solidaire du Pays Basque. Nous vous présenterons donc le bilan moral et financier de 2013 ainsi que les projets prévus en 2014. Aussi, l’Assemblée générale élira le Comité des Collèges, véritable instance dirigeante de l’Association qui gère l’eusko.

En tant que prestataire, association ou utilisateur, il vous est possible de vous présenter pour représenter votre Collège (prestataire / association / utilisateur) au Comité des Collèges.

Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée Générale, une procuration est disponible ici : Procuration AG – Biltzar Nagusiko ahalordea.

L’ordre du jour de l’Assemblée générale du 12 avril 2014 est le suivant :

8h30 : Accueil des participants à l’Assemblée générale, autour d’un café ;

Possibilité d’adhérer ou réadhérer pour 2014 à l’association Euskal Moneta (prix libre entre 5 et 20 euros/eusko, seuls les adhérents à jour de cotisation pourront voter).

9h00 : Mot de bienvenue par l’association Euskal Moneta et la SA Herrikoa et présentation de l’assemblée générale. Bilan moral et financier de l’eusko pour l’année 2013.

10h00 : Développement de l’eusko :
– Comment développer le change mensuel moyen par utilisateur ;
– Comment augmenter le nombre d’utilisateurs du réseau eusko ;
– Quels volontaires pour relayer cette dynamique au niveau de chaque canton ?

10h45 : Appel pour intégrer :
– Le Comité d’agrément ;
– Le Comité de pilotage.

10h55 : Discussion sur la motion concernant la limitation des paiements en eusko par les prestataires (lire la motion : Motion limitations de paiement en eusko – Eusko ordainketen mugatzeari buruzko mozioa).

11h15 : Élection des représentants des différents Collèges au Comité des Collèges de l’association.

11h45 : Invitation à un apéritif pour l’ensemble des participants à l’Assemblée générale.

12h00 : Séance du Comité des collèges, pour ceux qui y seront élus.

13h00 : Clôture de l’Assemblée générale 2014.

Euskal Moneta elkarteko ohiko Biltzar nagusia, datorren larunbatean, Uztaritzen, zatozte denak !

AG 12 avrilEuskal Moneta elkarteko ohiko Biltzar nagusia, apirilaren 12an larunbatarekin iraganen da, 9:00etatik 11:45etara, Uztaritzeko Lapurdi gelan (Lota jauregi ondoan).

Biltzar nagusi horretan parte hartzera denak gomitatuak zarete. Eusko, tokiko Euskal moneta ekologikoa eta solidarioaren emaitzak aipatuko dira, sortzetik urte batera. 2013ko kontuak eta bilan morala aurkeztuko dizkizuegu, baita 2014 urterako pentsatu diren proiektuak ere. Horrez gain, Biltzar nagusiak Kolegioen
Batzordea hautatuko du, hori, euskoa kudeatzen duen elkartearen egiazko buruzagitza dena.

Zerbitzu emaile, elkarte , edota erabiltzaile gisa, zure Kolegioaren (zerbitzu emaile / elkarte / erabiltzaile) ordezkatzeko aukera duzu Kolegioen Batzordean.
Kolegio bakoitzean, pertsonak hautatuak izanen dira.

Biltzar Nagusian ezin baduzu parte hartu, ahalorde bat bete dezakezu hemen : Procuration AG – Biltzar Nagusiko ahalordea.

2014ko apirilaren 12ko Biltzar nagusiko aipagaiak ondokoak dira:

8:30 : Biltzar nagusiko parte hartzaileen harrera, kafe baten inguruan ;

Euskal Moneta elkartera kidetzeko edo birkidetzeko aukera 2014 urterako (prezio librea 5 eta 20 euro/eusko artean, kide-saria eguneratu duten kideek bakarrik bozkatzen ahalko dute).

9:00 : Euskal Moneta elkartea eta SA Herrikoaren ongi etorri hitza eta Biltzar nagusiaren aurkezpena. 2013 urteko kontuak eta bilan morala.

10:00 : Euskoaren garapena :
– Nola garatu erabiltzaile bakoitzaren hilabeteroko bataz besteko aldaketa;
– Nola emendatu eusko sareko erabiltzaile kopurua;
– Nor litzateke boluntario, kantonamendu bakoitzean dinamika horren hedatzeko?

10:45 : Ondoko taldeetan sartzeko deialdia :
– Onespen batzordea ;
– Gidaritza batzordea.

10:55 : Zerbitzu emaileek, euskotan ordaintzeari mugak ezartzeari buruzko mozioaren inguruan solasaldia (mozioa irakurri : Motion limitations de paiement en eusko – Eusko ordainketen mugatzeari buruzko mozioa)

11:15 : Elkarteko Kolegio desberdinen ordezkarien hautatzea, Kolegioen Batzordea osatzko.

11:45 : Zintzur bustitzea Biltzar nagusiko parte hartzaile guzientzat.

12:00 : Kolegioen Batzordearen bilkura, hautatuak izango direnetzat.

13:00 : 2014ko Biltzar nagusiaren bukaera.