Je participe à la création de l’eusko – Euskoaren sorkuntzan parte hartzen dut

Pour rejoindre l’un des groupes suivants, merci de prendre rendez-vous par téléphone (06 32 38 23 19) ou par mail (info[at]euskalmoneta.org) ! Milesker !

Groupe 1 : Réseau prestataires

 • Constituer le réseau : entreprises, associations, bureaux de change et organiser le comité d’agrément
 • Accompagner les prestataires (usage de l’eusko, défis, conseils, étendre le réseau pour écouler les stocks)
 • Animer la communication prestataires : autocollants, annuaire, site… .

Groupe 2 : Réseau utilisateurs

 • Animer la campagne d’adhésions des particuliers, et la campagne de souscription anticipée
 • Former et coordonner des groupes locaux
 • Relations avec les associations partenaires pour qu’elles intègrent le réseau pour les 3% et avec le Comité de parrainage
 • Communication et sensibilisation : réunions publiques, blog, relations presse, plaquettes etc.
 • Organisation des Assises

Groupe 3 : Infrastructure, aspects matériels

 • Organiser le système de gestion de la monnaie, suivi des euskos mis en circulation, gestion du bonus de 3%, statistiques
 • Concevoir et gérer les billets papier et la monnaie électronique
 • Gérer le fonds de garantie avec les partenaires

Groupe 4 : Finances et moyens

 • Budget prévisionnel et comptabilité
 • Recherche de subventions et financements
 • Relations avec les collectivités territoriales et les élus
 • Recherche de moyens humains : permanents, stagiaires…

Groupe 5 : Informatique et site internet

 • Création du site Internet : adhésions en ligne, demandes d’agrément pour prestataires et associations, outils pédagogiques, paiements par transferts électroniques
 • Mettre en place techniquement le système de gestion et de suivi de la monnaie,
 • Mise en place éventuelle d’un paiement par téléphone portable.

 

 

1. taldea : Zerbitzu emaileen sarea

 • Sarea sortu : enpresak, elkarteak, aldaguneak eta onespen taldea antolatu
 • Zerbitzu emaileak lagundu : (Euskoaren erabilpena, desafioak, aholkuak, sarea hedatu izakinen despeditzeko)
 • Zerbitzu emaileen komunikazioa animatu : pegatina, aurkitegi, webgune…

2. taldea : Erabiltzaileen sarea

 • Partikularren kidetze eta harpidetza kanpaina animatu
 • Tokiko taldeak sortu eta koordinatu
 • Elkarte partaideekilako harremana sarean sar diten %3entzat eta babesleen batzordea
 • Komunikazio bilkura publikoak, bloga, prentsarekilako harremana, plaketak etb.
 • Biltzarraren antolaketa

3. taldea : Azpiegitura, aspektu materialak

 • Monetaren kudeaketa sistema antolatu, Euskoen ibilbidea segitu, %3ko bonus-a kudeatu, estatistikak
 • Paperezko txartelak asmatu eta kudeatu, baita moneta elektronikoa
 • Segurtasun fundua partaideekin kudeatu

4. taldea: Finantzak eta ahalak

 • Aurrekontuak eta kontabilitatea
 • Dirulaguntza eta finantzaketak xekatu
 • Lurralde elkargoekilako eta hautetsiakilako harremana
 • Giza-ahalak xekatu : permanenteak, stagierrak…

5. taldea : Informatika eta webgunea

 • Webgunearen sorkuntza : lineazko harpidetzak, zerbitzu emaile eta elkarteentzat onespen galdea, tresna pedagogikoak, pagaketa berbideratze elektronikoen bidez
 • Teknikoki monetaren kudeaketa sistema eta segipena plantan ezarri
 • Menturaz telefono mugikorrekin egindako pagaketa antolatu.