Adhésion simple à l'Eusko / Euskoari kidetza xinplea

Ce formulaire vous permet de choisir le prélèvement automatique pour votre cotisation à l'Eusko, afin qu'elle se renouvelle chaque année sans que vous ayez à vous en préoccuper. Vous pouvez bien sûr interrompre ce prélèvement sur simple demande sur notre page Contact.

Si vous souhaitez aussi ouvrir un compte eusko et avoir une euskokart, ce n'est pas ici mais sur cette autre page et c'est sans aucun frais, tout sera compris dans votre cotisation annuelle à l'Eusko.

Orri hunekin, diru hartze automatiko bat plantan ezarriko duzu zure kotizazioa urte guziz deus egin gabe berritzeko. Bixtan dena, diru hartze hori gelditzen ahalko duzu xinpleki galdera eginez gure Harremanak orriaren bidez.

Eusko kondu ideki nahi baldin baduzu eta euskokarta bat ukan, ez da hemen pasatzen bainan beste orri hortan eta ez da beste gasturik, dena zure urteko kotizazioaren barne da.

1. Vos coordonnées / Zure deitura eta helbideak

2. Votre cotisation / Zure kotizazioa


1 € par mois / hilabetean - 12 € par an / urtean
2 € par mois / hilabetean - 24 € par an / urtean
3 € par mois / hilabetean - 36 € par an / urtean
5 € par an (chômeurs, minima sociaux) / 5 € urtean (langabeak, gutieneko ahalak dituztenak)

Je suis d’accord pour que ma cotisation soit prélevée une fois par an, en janvier.
Ene urtesaria, urtarrilean kolpe batez hartua izaitearekin ados naiz.
Je préfère le prélèvement mensuel.
Diru hartzea hilabetean behin izaitea nahiago dut.

Coordonnées du compte à débiter (obligatoire) / Diru kentzea kondu huntarik eginen da (derrigorrezkoa)
IBAN :
BIC :